EBUS

EBUS – TBNA,
EUS B (eng. Endoscopic Ultrasound)
EBUS E (eng. EBUS Elastography)

Endobronhalni ultrazvuk (eng. Endobronchial Ultrasound Transbronchial Needle Aspiration, EBUS - TBNA) metoda je izbora za potvrdu dijagnoze uvećanih limfnih čvorova medijastinuma i plućnih hilusa.
 
Indikacije:
 
klinička i radiološka sumnja na proširenost tumora pluća u bronhopulmonalne (N1 stadij bolesti) i medijastinalne limfne čvorove (N2, N3 stadij bolesti),
restaging tumora pluća (provjera statusa limfnih čvorova nakon inicijalne kemoterapije/radioterapije, a prije odluke o daljnjim modalitetima liječenja,
klinička sumnja na drugu etiologiju uvećanih limfnih čvorova; ekstrapulmonalne metastaze, limfom, sarkoidoza ili drugi uzroci benigne/reaktive limfadenopatije. 
 
U RCZ proširenost maligne bolesti u limfne čvorove medijastinuma (staging) provodi se kombinacijom nekoliko endoskopskih metoda što je danas zlatni standard za N staging tumora pluća:
EBUS – TBNA,
EUS B (eng. Endoscopic Ultrasound),
EBUS E (eng. EBUS Elastography).
 
Tijekom istog zahvata u općoj anesteziji ili sedaciji, a sa ciljem dobivanje kvalitetnog uzorka za daljnju analizu, endoskopski ultrazvuk se može kombinirati s metodama klasične bronhoskopije.