Postani naš pacijent

Posjećivanje pacijenata

 

Informacije o pacijentu možete dobiti na odjelu na broj telefona +385 91 601 2037

Raspored posjeta svakim danom od 15,00 do 17,00 sati.

Prilikom dolaska posjetitelj je dužan javiti se medicinskim sestrama na odjelu.

Za vrijeme posjeta potrebno je pridržavati se svih propisanih protuepidemijskih mjera.