Endoskopija

Maligne bolesti danas su rastući zdravstveni problem. Rana dijagnoza tumora pluća značajno utječe na prognozu bolesti i uspjeh liječenja. Prema smjernicama Europskog pulmološkog društva (European Respiratory Society, ERS), Europskog društva za medicinsku onkologiju (European Society for Medical Oncology, ESMO) i Američkog udruženja onkoloških centara (The National Comprehensive Cancer Network, NCCN), bolesnici u dobi >50 godina koji su povećanog rizika za razvoj maligne bolesti pluća (bivši i sadašnji pušači, pozitivna obiteljska anamneza, izloženost azbestu) trebali bi obaviti niskodozni CT ( eng. Low Dose Computed Tomography, LDCT).

Navedenu pretragu bolesnici mogu obaviti u Specijalnoj bolnici Radiochirurgia Zagreb za dijagnostiku i liječenje tumora.

U slučaju pozitivnog nalaza LDCT-a licencirani radiolog ( u okviru Nacionalnog prventivnog programa ranog otkrivanja raka pluća) će indicirati radiološko praćenje ili pulmološku dijagnostičku obradu koja se sastoji od neinvazivnih pretraga (laboratorijska analiza krvi, tumor markeri u serumu, Quantiferon test, MSCT toraksa, PET/CT scan) i invazivnih pretraga o čijem izboru će u RCZ odlučiti Konzilij bolnice.

Invazivna pulmološke dijagnostika u RCZ provodi se u uvjetima intravenske sedacije ili anestezije, a obuhvaća slijedeće pretrage:

1. Bronhoskopija s uzimanjem uzoraka za mikrobiološku i citološku analizu pomoću brisa bronha četkicom, iglene punkcije i aspirata bronhalnog sekreta. Tijekom iste pretrage mogu se uzeti uzorci za histološku analizu biopsijom vidljive tvorbe unutar dišnih puteva. U slučaju bolesti plućnog intersticija standardni dijagnostički postupak obuhvaća bronhoalveolarnu lavažu (BAL) i biopsiju plućnog parenhima. Obje pretrage bolesnici također mogu obaviti u Radiochirurgii Zagreb.

Indikacije:

 • klinička i radiološka sumnja na malignu bolest pluća,

 • preoperacijska inspekcija dišnih puteva,

 • toaleta dišnih puteva i uzimanje uzoraka za mikrobiološku analizu (bakterije, gljivice, virusi, My. tuberculosis),
 • bolest plućnog intersticija kao što su sarkoidoza, autoimune bolesti pluća, reakcija na lijekove, idiopatske bolesti pluća i dr.

2. Endobronhalni ultrazvuk (eng. Endobronchial Ultrasound Transbronchial Needle Aspiration, EBUS - TBNA) metoda je izbora za potvrdu dijagnoze uvećanih limfnih čvorova medijastinuma i plućnih hilusa.

Indikacije:

 • klinička i radiološka sumnja na proširenost tumora pluća u bronhopulmonalne (N1 stadij bolesti) i medijastinalne limfne čvorove (N2, N3 stadij bolesti),

 • restaging tumora pluća (provjera statusa limfnih čvorova nakon inicijalne kemoterapije/radioterapije, a prije odluke o daljnjim modalitetima liječenja,

 • klinička sumnja na drugu etiologiju uvećanih limfnih čvorova; ekstrapulmonalne metastaze, limfom, sarkoidoza ili drugi uzroci benigne/reaktive limfadenopatije.

U Radiochirurgii Zagreb proširenost maligne bolesti u limfne čvorove medijastinuma (staging) provodi se kombinacijom nekoliko endoskopskih metoda što je danas zlatni standard za N staging tumora pluća:

 • EBUS – TBNA,

 • EUS B (eng. Endoscopic Ultrasound),

 • EBUS E (eng. EBUS Elastography).

Tijekom istog zahvata u općoj anesteziji ili sedaciji, a sa ciljem dobivanje kvalitetnog uzorka za daljnju analizu, endoskopski ultrazvuk se može kombinirati s metodama klasične bronhoskopije.

3. Za citološku/histološku potvrdu dijagnoze perifernih plućnih nodusa u Radiochirurgii Zagreb koristi se istovremeno nekoliko dijagnostičkih metoda koje zajedno pokazuju visoku osjetljivost i specifičnost za maligne bolesti pluća:

 • rEBUS (eng. Radial Endobronchial Ultrasound),

 •  bronhoskop vanjskog promjera 3 mm (eng. Ultra-thin Bronchoscope),

 • VBN (eng. Virtual Bronchoscopic Navigation).

Osim endobronhalnog pristupa za dijagnozu perifernih plućnih nodusa u Radiochirurgii Zagreb postoji mogućnost transtorakalne punkcije (TTP) pod kontrolom ultrazvuka ili CT-a od strane invazivnog radiologa.

Citološki uzorci analiziraju se tijekom same pretrage (ROSE od eng. Rapid on Site Evaluation) što je od iznimnog značaja za kvalitetu uzorka. Ovako adekvatno uzeti i pripremljeni uzorci šalju se na daljnju detaljnu analizu kako bi se bolesniku omogućio individualni pristup u liječenju maligne bolesti. U RH danas je dostupno nekoliko testova za molekularno/genetsko testiranje malignih stanica: EGFRex19, ALK, ROS1, PD-L1. U dogovoru s nadležnim onkologom histološki uzorci mogu se uputiti na dodatna genetska testiranja: BRAF V600E, EGFRex21 L858R, EGFRex20 T790M, METex14, ERBB2, RET ( FoundationOne CDx).

4. U Radiochirurgii Zagreb bolesnicima su dostupne i dijagnostičke metode za bolesti pleure koje obuhvaćaju:

 • ultrazvuk prsnog koša,

 • ciljani ultrazvuk prsnog koša i /ili srca (FOCUS ultrazvuk),

 • punkcija pleuralnog izljeva pod kontrolom ultrazvuka s uzimanjem uzoraka za citološku, mikrobiološku i biokemijsku analizu (pH, LDH, ukupni proteini, glukoza, adenozindeaminaza (ADA),

 • biopsija pleure i postavljanje drenažnog katetera od strane torakalnog kirurga.

U Radiochirurgii Zagreb bolesnici mogu obaviti kontrolni pulmološki pregled u slučaju kroničnih plućnih bolesti primjerice KOPB i astma, u slučaju prisutnih post-COVID simptoma ili jednostavno u slučaju zaduhe i kašlja nejasne etiologije.