Torakalna kirurgija

  • prof.dr.sc. Igor Nikolić, dr.med., specijalist kirurg, subspecijalist torakalne kirurgije, subspecijalist onkološke kirurgije
  • dr. Hrvoje Feljan, dr.med., specijalist kirurg, subspecijalist torakalne kirurgije