Natječaj za prijem u radni odnos - otvoreno

Natječaj za prijem u radni odnos - otvoreno

Radiochirurgia

OTVOREN NATJEČAJ:

Medicinska sestra/medicinski tehničar – 3 izvršitelja
Medicinska sestra instrumentarka/medicinski tehničar instrumentar - 1 izvršitelj

Potrebno obrazovanje, znanja i vještine:
- srednjoškolsko strukovno obrazovanje medicinska sestra/medicinski tehničar, prvostupnik
- odobrenje za samostalan rad Hrvatske komore medicinskih sestara
- minimalno radno iskustvo - 5 godina
- informatička pismenosti
- izražene motoričke vještine, spretnost
- motiviranost za učenje
- izražajne komunikacijske vještine
- odgovornost, pouzdanost i discipliniranosti

Poslodavac ti nudi:
- vrhunski uvjeti rada i izvrsno radno okruženje u mladom i proaktivnom timu
- ugovor na neodređeno vrijeme s probnim radom u trajanju 6 mjeseci
- kontinuirana stručna edukacija
- naknada za prijevoz
- naknada za prehranu

Potrebno je priložiti:
- zamolba
- životopis
- dokaz o stručnoj spremi – preslike diplome odnosno svjedodžbe o završenom obrazovanju- 
- dokaz o položenom stručnom ispitu – preslika uvjerenja o položenom stručnom ispitu (nije potrebno ukoliko je srednjoškolsko obrazovanje po programu od 5 godine)
- preslika odobrenja za samostalan rad nadležne komore
- uvjerenje da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
- potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu (dokaz radnog iskustva)
- preslika domovnice

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanja uvjeta podnose se na mail adresu:
anita.kristanovic@radiochirurgia.hr s naznakom „Natječaj za prijem u radni odnos"

Rok prijave: otvoren natječaj