Naši stručnjaci

Prof.dr.sc. Igor Nikolić, dr.med.

specijalist kirurg, subspecijalist torakalne kirurgije, subspecijalist onkološke kirurgije

Dr. Hrvoje Feljan, dr.med.

specijalist kirurg, subspecijalist torakalne kirurgije

Prof.dr.sc. Dragan Schwarz, dr.med., FACS

specijalist kirurg, subspecijalist digestivne i onkološke kirurgije

Prof.dr.sc. Leonardo Patlj dr.med., FACS

specijalist kirurg, subspecijalist digestivne i onkološke kirurgije

Prof.dr.sc. Danko Velimir Vrdoljak, dr.med., FACS

specijalist kirurg, subspecijalist digestivne i onkološke kirurgije

Doc.dr.sc. Stipislav Jandrijević, dr.med.,

specijalist kirurg, subspecijalist abdominalne kirurgije, transplatacijski kirurg

Sve što morate znati o liječenju u Radiochirurgiji Zagreb

Raspolažemo vrhunskom opremom za dijagnostiku i liječenje karcinoma uz pomoć kirurgije, radiokirurgije i radioterapije te uslugu stručnog tima hrvatskih i međunarodnih stručnjaka.