Naši stručnjaci

doc.dr.sc. Danko Mikulić, dr.med.

specijalist kirurgije, dječje kirurgije i uže specijalnosti iz digestivne kirurgije

Tonko Herceg, dr.med.

specijalist radioterapije i onkologije

doc.prim.dr.sc. Berislav Mažuran, dr.med.

specijalist urolog, subspecijalist urološke onkologije

doc.prim.dr.sc. Robert Šeparović, dr.med.

specijalist internističke onkologije

prim. Marijana Jazvić, dr.med.

specijalist radioterapije i onkologije

dr.sc. Jasna Radić, dr.med.

specijalist radioterapije i onkologije

Sve što morate znati o liječenju u Radiochirurgiji Zagreb

Raspolažemo vrhunskom opremom za dijagnostiku i liječenje karcinoma uz pomoć kirurgije, radiokirurgije i radioterapije te uslugu stručnog tima hrvatskih i međunarodnih stručnjaka.