dr.sc. Hrvoje Kaučić, dr.med.

specijalist radioterapije i onkologije

Biografija

PROFESIONALNA KARIJERA:

2001.-2003. – liječnik opće/obiteljske medicine u Domu zdravlja MUP-a u Zagrebu

2003.-2007. – specijalizacija iz radioterapije i onkologije u Klinici za tumore u Zagrebu

2007. – zaposlen kao specijalist radioterapeut onkolog na Odjelu radioterapijske onkologije Klinike za tumore

2008.-2014. – predavač na kolegiju Klinička onkologija na Zdravstvenom Veleučilištu u Zagrebu

2014. – član tima za tumore glave i vrata u Klinici za tumore u Zagrebu

 

SUDJELOVANJA U KLINIČKIM STUDIJAMA:

2004. – Istraživač u kliničkoj studiji faze III ispitivanja Excipial Lipolotio u terapiji iradijacijom izazvanih upalnih promjena kože (Klinika za tumore)

2006. – Istraživač u kliničkoj studiji faze III Efaproxirala-a u palijativnoj radioterapiji sekundarizama mozga uz hiperoksigenaciju bolesnica s rakom dojke (Klinika za tumore)

2008. – Istraživač u DeCIDE (A Phase III Randomised Trial of Docetaxel Based Induction Chemotherapy in Patients with N2/N3 Locally Advanced Head and Neck Cancer) kliničkoj studiji primarne radiokemoterapije uznapredovalog raka glave i vrata (Klinika za tumore)

2009. – Istraživač u Kliničkoj studiji faze III ispitivanja peroralnog Tapentadola u terapiji boli u bolesnika s malignim tumorima (Klinika za tumore)

2014. – Istraživač u: „ A Phase III, Open-label, Randomized, Multi-center Study of the Effects of Leukocyte Interleukin, Injection [Multikine] Plus Standard of Care (Surgery + Radiotherapy or Surgery + Concurrent Chemoradiotherapy) in Subjects with Advanced Primary Squamous Cell Carcinoma of the Oral Cavity / Soft Palate Versus Standard of Care Only“ kliničkoj studiji faze III ispitivanja imunomodulatora „Multikine“ u združenom kirurškom, kemoterapijskom i radioterapijskom liječenju tumora glave i vrata (Klinika za tumore)

 

ČLANSTVA:

Član Hrvatske liječničke komore

 

STRANI JEZICI:

Engleski

 

HOBI:

Sviranje gitare, sport, glazba

Edukacija

OBRAZOVANJE:

2000. – diplomirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

2006. – završio stručni poslijediplomski studij Klinička onkologija na Medicinskom fakultetu u Zagrebu

2007. – položio specijalistički ispit iz radioterapije i onkologije, na Klinici za radioterapiju i onkologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

2013. – stručno usavršavanje na Sveučilišnoj klinici Carl Gustav Carus, Dresden, Njemačka iz područja radioterapije tumora glave i vrata

Od 2015. poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo na Medicinskom fakultetu Sveučilišta J.J. Strossmayer u Osijeku, s doktorskom temom iz područja radiokirurgije

Odjel

Radioonkologija

Publikacije

OBJAVLJENI RADOVI I PUBLIKACIJE:

Hrvoje Kaučić, Davor August, Ana Tečić Vuger:

Primjena radiokirurgije u primarnoj terapiji karcinoma prostate i nemikrocelularnog karcinoma pluća – prikaz studija, 3. KONGRES HRVATSKOG DRUŠTVA ZA INTERNISTIČKU ONKOLOGIJU HLZ-a

 

Deponte, Vlado; Herceg, Tonko; Kaučić, Hrvoje; Šamija, Mirko:

Primjena Gelclair u liječenju radiomukozitisa u bolesnika sa tumorima glave i vrata u Klinici za tumore // Knjiga sažetaka 1. Hrvatskog simpozija s međunarodnim sudjelovanjem “ Potporno liječenje onkoloških bolesnika” / Šamija, Mirko (ur.). Zagreb, 2008. 29-30

 

Trstenjak, Zrinka; Solarić, Mladen; Kaučić, Hrvoje; Bogović, Damir; Šamija, Mirko:

Primjena 3D-konformalne radioterapije jednim poljem u bolesnika s dva primarna tumora – prikaz slučaja // Zbornik radova 4. Hrvatskog onkološkog kongresa s međunarodnim sudjelovanjem, Zagreb / Šamija, Mirko (ur.). Zagreb, 2008. 143-144.

 

Solak, Meliha; Solarić, Mladen; Čović, Dinko; Grah, Josip; Šobat, Hrvoje; Antunac, Katarina; Kaučić, Hrvoje; Šamija, Mirko:

Prikaz bolesnika s neoplazmom testisa, tehnika zračenja i praćenja u Klinici za tumore // Zbornik radova III. Hrvatskog onkološkog kongresa / Šamija, Mirko ; (ur.).2006.

 

Grah, Josip; Solarić, Mladen; Purišić, Anka; Kaučić, Hrvoje; Bagović, Davor; Šamija, Mirko:

Adjuvantna radioterapija seminoma testisa // Konačni program i knjiga sažetaka 3. Hrvatskog urološkog kongresa s međunarodnim sudjelovanjem.

 

Solak, Meliha; Grah, Josip; Solarić, Mladen; Antunac, Katarina; Kaučić, Hrvoje; Šamija, Mirko:

Novosti u sistemskoj terapiji raka testisa // Konačni program i knjiga sažetaka 3. Hrvatskog urološkog kongresa s međunarodnim sudjelovanjem.

 

Mirko Šamija, Hrvoje Kaučić, Ana Mišir Krpan:

Klinička onkologija, Zdravstveno Veleučilište, Zagreb, 2012., Udžbenik

 

Suradnik u knjizi: Šamija, Mirko; Vrdoljak, Eduard; Krajina, Zdenko:

Klinička onkologija / Šamija, Mirko ; Vrdoljak, Eduard ; Krajina, Zdenko ; (ur.).

Zagreb : Medicinska naklada, 2006.

 

Poglavlje u radu: Šamija, Mirko.; Zašto je rak prostate najvarijabilniji zloćudni tumor?. // Medix. 60 (2005) ; 58-60 (pregledni rad, stručni).